فوریه 24, 2019

دانلود کتاب راهنمای سرمایه گذاری خارجی

دانلود کتاب راهنمای سرمایه گذاری خارجی
فوریه 24, 2019

حاشیه سود

این نشان می دهد که میزان درصد فروش به سود تبدیل شده است. به عبارت ساده، درصد سود نشان می دهد که چه مقدار سود کسب […]
فوریه 24, 2019

مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع میشود. بدهی هایی […]
فوریه 24, 2019

فاکتور رسمی مورد تائید دارائی چه ویژگی هایی دارد؟

فاکتور رسمی فاکتوری است که بر اساس قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده باشد؛ مشخصات امروزه با مکانیزه شدن امور حسابداری در کسب و کارهای مختلف، […]
تماس فوری