اسفند ۵, ۱۳۹۷

الگوی سه انحرافی در حسابرسی بودجه ای

الگوی سه انحرافی که از دهه‌های پیشین در دنیا مرسوم بوده است در ایران بسیار کم سابقه اجرای آن به کارهای محدود دانشگاهی در دانشکده مدیریت […]
اسفند ۵, ۱۳۹۷
نمونه گزارش

الگوی یک انحرافی در حسابرسی بودجه ای ایران

حسابرسی از جمله رشته‌هایی از دانش بشری است که قدمتی طولانی دارد ولی همپای تحولات بعضی دیگر از رشته‌های دانش بشری متحول نشده است حسابرسی از […]
اسفند ۵, ۱۳۹۷

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۰۵۲۸۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) […]
اسفند ۵, ۱۳۹۷

Money Laundering and Terrorism Financing – Download

 دانلود کتاب پیشگیری از پولوشویی و تامین مالی تروریسم  download – Prevention_of_Money_Laundering_and_Terrorism_Financing
تماس فوری