فوریه 22, 2019

در مورد حسابداری پیمانکاری دو موضوع مهم و اساسی وجود دارد

نحوه شناسایی و تخصیص و ثبت هزینه های ساخت و تکمیل پیمان ها نحوه و زمان شناسایی و محاسبه درامد حاصل از پیمان ها و سود […]
فوریه 22, 2019
حسابداری در فارس

جریمه تاخیر در قرارداد های پیمانکاری

طبق پیمان بسته شده پیمانکار موظف است در مهلت مقرر کار را تحویل دهد اگر به هر دلیلی این تعهد انجام نشود در قرارداد خسارت تحویل […]
فوریه 22, 2019

انعقاد قرارداد با پیمانکار طی چه مراحلی انجام میشود ؟

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام کار برای اینکه پیمانکار به لحاظ قانونی متعهد به انجام پیمان مطابق به خواست و شرایط کارفرما باشد از وی ضمانتنامه حسن […]
فوریه 21, 2019
نمونه گزارش

کد اقتصادی چیست و چه نقشی در فرایند های مالی و مالیاتی دارد ؟

در سطور بالا به وفور از لزوم دریافت کد اقتصادی توسط صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی و درج ان در صورت معاملات فصلی و کلیه اسناد […]
تماس فوری