فوریه 18, 2019
حسابداری در شیراز

کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

حسابداری مدیریت یکی از درسهای دوره کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری در دانشگاههای ایران است و بر خلاف بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان، جایگاهی در برنامه […]
فوریه 18, 2019

حسابداری پیمانکاری

پیرامون حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى                                      کلیاتى پیرامون حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى  (۱) موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و […]
فوریه 18, 2019

چارت تحصیلی و راهنمای انتخاب واحد دروس رشته حسابداری کارشناسی

دانلود چارت درسی رشته حسابداری کارشناسی
فوریه 18, 2019

نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی

آیین نامه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل […]
تماس فوری