بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

استانداردهای حسابداری

ردیف شماره استاندارد موضوع استاندارد ۱ استاندارد شماره ۱  نحوه ارائه صورت های مالی ۲ استاندارد شماره ۲  صورت وجوه جریان نقد ۳ استاندارد شماره ۳ […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

آیا شاخص احساس نرخ بازده آینده را پیش بینی می کند؟

از دیرباز، احساس سرمایه گذار در تئوری مالی کلاسیک نادیده گرفته شده است. مقطع و میزان نرخ بازده سهام مورد انتظار به شدت بستگی به مقطع […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری

­­­مقدمه در سال های اخیرگرایش شدیدی به استفاده از تئوری های رفتاری در تحقیقات حسابداری به وجود آمده است. بدون شک چنین مطالعاتی باعث غنای رشته […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

Adoption of management accounting innovations: Organizational culture compatibility and perceived outcomes

دانلود : پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت: همسازی فرهنگ سازمانی و نتایج درک شده   چکیده اگرچه با معرفی تعدادی از نوآوری های حسابداری مدیریت در طول […]
تماس فوری