فوریه 20, 2019

معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از مالیات بر ارزش افزوده

یست کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ این قانون تعیین شده است. اما با توجه به وضعیت جاری کشور و موارد […]
فوریه 20, 2019

عدم تعلق جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات‎های مستقیم در صورت ارسال الکترونیکی لیست مالیات حقوق

عدم تعلق جریمه موضوع ماده ۱۹۷ بابت ارسال الکترونیکی لیست مالیات حقوق موضوع بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی است. همانطور که اطلاع دارید ارسال لیست مالیات حقوق با […]
فوریه 20, 2019
مالیات شیراز فارس

چای داخلی و وارداتی معاف از مالیات ارزش افزوده است

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت چای اعم از وارداتی و تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: […]
فوریه 20, 2019

بخشنامه اصلاح دستورالعمل شرایط خوش حسابی مالیات واردات کالا

این بخشنامه ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداری از شرایط خوش حسابی موضوع بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ مربوط به […]
تماس فوری